ชื่อ - นามสกุล :นายแพทย์เลิศรัตน์ เอกสถาพรสกุล
ตำแหน่ง :นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโยง
ที่อยู่ :31 ถ.เทศบาล10 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
Telephone :0899469997
Email :nayonghosp@hotmail.com