ชื่อ - นามสกุล :นายแพทย์ชัยณรงค์ มากเพ็ง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโยง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :31 ถ.เทศบาล10 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
Telephone :0899469997
Email :nayonghosp@hotmail.com